Cập nhật: 01/01/0001

Triết lý kinh doanh:

·        Triết lý kinh doanh của Bếp Đông Dương dựa trên các giá trị cơ bản: Hài hòa, Chất lượng và con người là giá trị cốt lõi hướng đến mục tiêu chung trở thành doanh nghiệp hàng đầu về thiết bị nhà bếp.

·        Văn hóa doanh nghiệp được coi là nền tảng phát triển , nâng cao các yếu tố con người được coi trọng một cách bền vững trong kinh doanh tạo một sự phát triển hài hòa và mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

·        Doanh nghiệp liên tục phấn đấu không ngừng mang lại các chính sách và dịch vụ hoàn hảo nhất đến với người tiêu dùng.

Khách hàng là số một, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự thoải mái và tiên ích.  Sự hài lòng của khách hàng chính là sự tồn tại của doanh nghiệp.

Các đối tác lớn: