GIGASUN SMART HOME - Giải pháp nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ Wifi 2.4G OnCloud. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và thiết bị điều khiển cho căn nhà thông minh bao gồm: Khoá cửa thông minh Gigasun, Quạt trần thông minh gigasun, cảm biến thông minh Gigasun, điều khiển ánh sáng thông minh Gigasun, Các giải pháp về anh ninh, an toàn Gigasun.

Các đối tác lớn: