• Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 600

  Giá bán: 2.990.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 700

  Giá bán: 3.089.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 900

  Giá bán: 3.190.000 VND
 • Hút Mùi Âm Tủ Cata TF-2003 SD - 600

  Giá bán: 3.190.000 VND
 • Máy hút mùi áp tường Cata C-Glass90

  Giá bán: 4.750.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata C GLASS 700

  Giá bán: 4.990.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata MIDAS 70 BK

  Giá bán: 5.190.000 VND
 • Hút mùi cata MIDAS 90

  Giá bán: 5.390.000 VND
 • Hút mùi cata Gamma Glass 700

  Giá bán: 6.490.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 900

  Giá bán: 6.690.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata Sygma 90

  Giá bán: 7.450.000 VND
 • Máy Hút Mùi Cata SELENE 70

  Giá bán: 9.200.000 VND
 • Máy hút mùi Cata SELENE 90

  Giá bán: 9.600.000 VND
Các đối tác lớn: