Thông số kỹ thuật

Chậu Brunnen-de KS 1138

Tính năng đặc biệt

Thông số kỹ thuật

Stainless Steel T304 Kitchen Sink/ chậu rửa bát inox 304
Material/ vật liệu: T304 Germany Stainless Steel/ inox 304
Thickness/ độ dày: 1.2mm Construction (KS 1238)
1.5mm Construction(KS 1138)
Sink type/ loại chậu : Counter with 2 bows/ 02 hố cân
Quick-flow strainer, S-trap included/ phụ kiện inox
Size/ kích thước: 780x450x228mm
05 years warranty in domestic/ bảo hành 05 năm
Hãng sản xuất: Brunnen-de
Made in Đức

Chia sẻ mạng xã hội

Sản phẩm cùng mức giá